Kontakt

 
Langesund Mandssangforening:
Formann: Thor Paul Gjelseth, +47 990 92  (skippernthor@hotmail.com)
Nestformann: Petter Jørgensen, +47 97 188 477
Sekretær: John Hansen
Kasserer: Audun Herfindal
Styremedlem: Magne Svendsen
Styremedlem: Torgeir Tangen
Styremedlem: Erik Nybøe
Langesund Inernational Shanty festival:
Leder / Director: Thor Paul Gjelseth
Deltageransvarlig / Participant responible:
Petter Jørgensen, +47 971 88 477 petter.jorgens1@gmail.com

Mandsangrevyen:
Revysjef: Hans Kjøhl Aastad

Besøksadresse:
Vaterlands gate 14
3970 Langesund

Felles postadresse:
Langesund Mandssangforening
Postboks 9, 3993 LANGESUND
e-post: postkasse@lmsf.no

Organisasjonsnummer: 883722612