Kontakt

 
Langesund Mandssangforening:
Formann: Thor Paul Gjelseth, +47 990 92  (skippernthor@hotmail.com)
Nestformann: Per Ludvig Gusfre, +47 90 769 216
Sekretær: John Hansen
Kasserer: Audun Herfindal
Styremedlem: Magne Svendsen
Styremedlem: Alf Inge Abrahamsen
Styremedlem: Erik Nybøe
Langesund Inernational Shanty festival:
Leder / Director: Thor Paul Gjelseth
Deltageransvarlig / Participant responible:
Alf Inge Abrahamsen, +47 94 526 058 iabraham270@gmail.com

Mandsangrevyen:
Revysjef: Hans Kjøhl Aastad

Besøksadresse:
Vaterlands gate 14
3970 Langesund

Felles postadresse:
Langesund Mandssangforening
Postboks 9, 3993 LANGESUND
e-post: postkasse@lmsf.no

Organisasjonsnummer: 883722612